Skip navigation MENU

Privacy & Cookies

Cookie voorkeuren

Selecteer welke cookies u wilt accepteren van deze website.

 • Optie 1

  Alle cookies toestaan

  Google AnalyticsToegestaan
  Facebook remarketingToegestaan
  Google AdWords remarketingToegestaan
  Alle cookies toestaan
 • Optie 2

  Accepteer alleen functionele en niet-privacygevoelige cookies (geen PII)

  Google AnalyticsToegestaan
  Facebook remarketingNiet toegestaan
  Google AdWords remarketingNiet toegestaan
  Sommige cookies toestaan

Privacy & Cookies

Gegevens

Skanna Horeca Uitzendbureau B.V. (KvK: 27141837)
Skanna Groep B.V. (KvK: 55868746)
Cartesiusstraat 235
2562 SJ Den Haag
privacy@skanna.nl

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website www.skanna.nl.

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met ‘ons’, ‘wij’, ‘we’, ‘onze’ of ‘Skanna’.

Opslaan en verwerking van gegevens van bezoekers van de website

Als je onze website bezoekt of onze app gebruikt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website of app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website of app te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zodra je een contact- of inschrijfformulier invult en verstuurd, worden de gegevens verwerkt die je aan ons verstrekt. Meer hierover kan je lezen onder het kopje ‘Opslaan en verwerking van gegevens uit een contactformulier/inschrijfformulier’.

De bewaartermijnen zijn te vinden onder de kopjes cookies/Google Analytics.

De opslag van deze gegevens vindt plaats in onze informatiesystemen. Deze systemen zijn goed beveiligd en voldoen aan de privacywetgeving. Er zijn verwerkersovereenkomsten met de leveranciers. Gegevens kunnen binnen en buiten de EU worden doorgegeven of opgeslagen. Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat je daar een afdoende mate van bescherming hebt. Over de cookies lees je hieronder meer.

Cookies

Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics-gebruikers op hun website moeten plaatsen, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van jouw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Jouw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op jouw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacywetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

Privacy instellingen van Google Analytics

Het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie op jouw computer ‘skanna.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Skanna en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Skanna heeft een verwerkersovereenkomst met Google over de Analytics gegevens. IP-adressen zijn anoniem gemaakt, zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn. Het Analytics account van Skanna is daarnaast zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. Daarmee is het Analytics cookie van Skanna een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van deze website te kunnen waarborgen. Ook wordt de bezoeker duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’.

Skanna voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out voor Google Analytics

Als je het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google privacy statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (In het geval van Skanna zonder jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Skanna) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Opslaan en verwerking van gegevens uit een contactformulier

De gegevens van een contactformulier die je invult op deze website worden alleen gebruikt door Skanna voor het doel waarvoor je het formulier invult, zoals een verzoek om informatie over onze diensten, het aanvragen van een offerte of het maken van een afspraak. Alleen de gegevens die je zelf invult worden opgeslagen: naam, e-mail en de tekst die je ons als bericht schrijft. Er wordt geen andere informatie verzameld.

De gegevens worden maximaal twee jaar bewaard en daarna verwijderd. Binnen deze termijn van twee jaar kun je ook zelf verzoeken om jouw gegevens te laten verwijderen of wijzigen; een dergelijk verzoek wordt altijd gehonoreerd.

De opslag van deze gegevens vindt plaats in onze informatiesystemen. Deze systemen zijn goed beveiligd en voldoen aan de privacywetgeving. Er zijn verwerkersovereenkomsten met de leveranciers. Gegevens kunnen binnen en buiten de EU worden doorgegeven of opgeslagen. Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat je daar een afdoende mate van bescherming hebt.

Opslaan en verwerking van gegevens uit een inschrijfformulier

De gegevens van een inschrijfformulier die je invult op deze website worden alleen gebruikt door Skanna voor het doel waarvoor je het formulier invult: de inschrijving bij Skanna. Alleen de gegevens die je zelf invult worden opgeslagen: voornaam, achternaam, geslacht, leeftijd, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, horeca ervaring, de motivatie die je ons als bericht schrijft en de foto die wordt bijgevoegd. Er wordt geen andere informatie verzameld.

Bij de inschrijving geef je toestemming dat wij de gegevens maximaal twee jaar mogen bewaren, daarna worden de gegevens verwijderd. Binnen deze termijn van twee jaar kan je ook zelf verzoeken om je gegevens te laten verwijderen of wijzigen; een dergelijk verzoek wordt altijd gehonoreerd. Let op! Als je al aangenomen bent en al gewerkt hebt bij Skanna gelden er andere bewaartermijnen! Zie hiervoor de toelichting onder kopje “Opslaan en verwerking van gegevens van Skanezen en ander personeel”.

De opslag van deze gegevens vindt plaats in onze informatiesystemen. Deze systemen zijn goed beveiligd en voldoen aan de privacywetgeving. Er zijn verwerkersovereenkomsten met de leveranciers. Gegevens kunnen binnen en buiten de EU worden doorgegeven of opgeslagen. Wij zullen je persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat je daar een afdoende mate van bescherming hebt.

Opslaan en verwerking van gegevens van Skanezen en ander personeel

Ingeschreven, aangenomen en gewerkt bij Skanna? Dan verzamelen wij de volgende gegevens: NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, leeftijd, informatie over opleiding, werkervaring en motivatie, foto (op vrijwillige basis), gegevens over trainingen die je hebt gedaan, gegevens over beschikbaarheid, gebruikersnaam & wachtwoord, accountactiviteit, voertaal, geboortegegevens, loongegevens, IBAN, BSN, nationaliteit, burgerlijke staat, ID-bewijs en overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris-, en verzuimadministratie. Na toestemming van jou kunnen er ook gegevens over je uiterlijke kenmerken, je hobby’s en je locatiegegevens worden verzameld.

Ingeleend door ons en doorgeleend aan een opdrachtgever? Dan is het noodzakelijk dat wij in het kader van de beperking van de inlenersaansprakelijkheid gegevens verwerken zoals: NAW, geboortedatum, BSN, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien aanwezig: verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning.

De gegevens worden maximaal twee jaar bewaard na het einde van je overeenkomst, met uitzondering van bepaalde persoonsgegevens waarvoor een langere wettelijke fiscale bewaarplicht geldt: 7 jaar voor salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden en 5 jaar voor loonbelasting en identiteitsbewijzen. Binnen de termijn van twee jaar kan je ook zelf verzoeken om je gegevens te laten verwijderen of wijzigen; een dergelijk verzoek wordt altijd gehonoreerd.

Skanna legt alleen bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld bij het bepalen van je arbeidsgeschiktheid, inzetbaarheid, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg, re-integratieverplichtingen nakomen. Dit wordt gedaan/deze gegevens worden verwerkt door een onafhankelijke arbodienst die zich aan geheimhouding moet houden.

De opslag van deze gegevens vindt plaats in onze informatiesystemen. Deze systemen zijn goed beveiligd en voldoen aan de privacywetgeving. Er zijn verwerkersovereenkomsten met de leveranciers. Gegevens kunnen binnen en buiten de EU worden doorgegeven of opgeslagen. Wij zullen je persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat je daar een afdoende mate van bescherming hebt.

Opslaan en verwerking van gegevens van zakelijke relaties

Werkzaam voor een onderneming waarmee wij zaken doen? Dan kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: naam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam & wachtwoord.

De gegevens worden maximaal twee jaar bewaard na het einde van de overeenkomst. Binnen de termijn van twee jaar kan je ook zelf verzoeken om je gegevens te laten verwijderen of wijzigen; een dergelijk verzoek wordt altijd gehonoreerd.

De opslag van deze gegevens vindt plaats in onze informatiesystemen. Deze systemen zijn goed beveiligd en voldoen aan de privacywetgeving. Er zijn verwerkersovereenkomsten met de leveranciers. Gegevens kunnen binnen en buiten de EU worden doorgegeven of opgeslagen. Wij zullen je persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat je daar een afdoende mate van bescherming hebt.

Persoonsgegevens

 1. Algemeen.
  Uit bovengenoemde situaties over het opslaan en verwerken van persoonsgegevens blijkt dat wij dossiers bijhouden van onze opdrachtgevers, werknemers en andere relaties. Wij doen dit ter uitvoering van de met opdrachtgevers, werknemers en andere relaties gesloten overeenkomsten. Ook krijgen wij personeelsgegevens via het contact- en inschrijfformulier op onze website en het gebruik van onze app.
 2. Welke persoonsgegevens?
  De persoonsgegevens die we verzamelen zijn in bovengenoemde situaties te lezen.
 3. Doel van het opslaan en verwerken van persoonsgegevens
  Wij verzamelen de persoonsgegevens om onder andere te kunnen communiceren over vragen en inschrijvingen, je nieuwsbrieven te sturen (opt-in), je beter van dienst te zijn, je geschiktheid en beschikbaarheid te beoordelen voor het werk, je in te plannen, je urenregistratie bij te houden, je salaris uit te betalen, je persoonlijke ontwikkeling te bevorderen, de overige personeels-, salaris-, en verzuimadministratie op orde te hebben en voor de zakelijke relaties ook om een goede zakelijke relatie te onderhouden, te kunnen factureren, toegang te geven tot ons informatiesysteem en onze dienstverlening te verbeteren.
 4. Verstrekking aan derden
  Skanna kan persoonsgegevens aan derden verstrekken zoals leveranciers/dienstverleners die namens Skanna diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (met deze leveranciers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten), overheidsinstanties, andere instanties als we daartoe verplicht of gerechtigd zijn en aan opdrachtgevers.
 5. Termijnen
  In bovengenoemde situaties over het opslaan en verwerken van persoonsgegevens zijn ook de bewaartermijnen benoemd. Dit is over het algemeen een periode van twee, vijf of zeven jaar.

Beveiliging van persoonsgegevens

Skanna doet er alles aan om de persoonsgegevens optimaal te beschermen. De persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Wij evalueren periodiek de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Skanna met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@skanna.nl.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

 • Je kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
 • Het recht om je persoonsgegevens te rectificeren.
 • Het recht om verwijdering van je persoonsgegevens te vragen.
 • Het recht op beperking of bezwaar van de verwerking van je persoonsgegevens
 • Het recht om je persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht om bezwaar te maken.
 • Het recht om toestemming over verwerking van je persoonsgegevens in te trekken.

De exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de AVG. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

Voor vragen over deze rechten of voor andere opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met ons via privacy@skanna.nl.

Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

PRIVACY VERKLARING APP

Skanna is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van de app van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

Op het moment dat je gebruik maakt van de app, worden je persoonsgegevens vastgelegd voor onder meer de uitvoering van de overeenkomst met ons, het beantwoorden van je vraag of om contact met je op te nemen.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt van je?

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt, afhankelijk van het doel en de instellingen van de app:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie(s)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Kopie verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing)
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Profielfoto
 • Rijbewijs
 • Auto
 • Beschikbaarheid van jou
 • Diensten
 • Urenregistratie
 • Loonstroken

Overige persoonsgegevens die door of namens jou worden verstrekt zoals een CV, referenties etc.

Waarvoor worden je persoonsgegeven verwerkt?

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende mogelijke doeleinden:

 • Om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de mogelijke diensten/evenementen en overige activiteiten.
 • Om je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht.
 • Om een werknemers- of personeels/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden.
 • Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor managementdoeleinden, waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole. Om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Skanna legt uitsluitend persoonsgegevens vast als dat nodig is om de overeenkomst met je uit te kunnen voeren, om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daartoe toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of volgens de wet. In beginsel worden er geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt, tenzij dit uitdrukkelijk noodzakelijk is en wettelijk is toegestaan. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de realisatie  van de doeleinden zoals hiervoor genoemd. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden je persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde partijen hebben toegang tot de gegevens, we hebben beveiligingssoftware in gebruik en uitgebreide procedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot je gegevens en je hebt een persoonlijke login. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal beveiligen en is een verwerkersovereenkomst gesloten, tenzij deze derde zelf verwerkingsverantwoordelijke is.

Jouw rechten

Je hebt op grond van de geldende wet- en regelgeving – en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden – de volgende rechten:

 • Inzage in je persoonsgegevens.
 • Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens.
 • Onvolledige informatie compleet maken.
 • Om in bepaalde gevallen je persoonsgegevens te laten wissen.
 • Om in bepaalde gevallen de verwerking van je persoonsgegevens te laten ‘beperken’.
 • Om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Om in bepaalde gevallen je persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen.
 • Om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval lichten we de weigering aan je toe.

Als je inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en/of gegevens wilt wijzigen kunt je contact opnemen met Skanna, Wolvenplein 25 3512 CK Utrecht, info@skanna.nl en 030 207 40 94. Om vast te kunnen stellen dat het verzoek door jouzelf wordt gedaan, verzoeken wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in de kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar, voor bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen één maand, op je verzoek.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door ons, dan kun je schriftelijk contact met ons opnemen via info@skanna.nl, of Skanna Wolvenplein 25 3512 CK Utrecht.

Wijzigingen

Skanna kan om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is altijd in te zien op de website. We raden je aan de privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in oktober 2023.

Whatsapp
Wij gebruiken cookies om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en u te voorzien van de beste informatie. De Europese wetgeving maakt onderscheid tussen cookies die functioneel of niet privacygevoelig zijn en cookies die mogelijk wel privacygevoelig kunnen zijn (PII). Deze website gebruikt beide soorten cookies. Door hiernaast op ‘OK, sluiten’ te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Klik op 'Instellingen wijzigen' om uw cookievoorkeuren aan te passen en voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website.
Annuleren